فیلتر کربن فعال چیست

فیلتر کربن فعال چیست؟

فیلتر کربن یکی از تجهیزات حیاتی در صنعت تصفیه آب و هوا است. این نوع فیلتر به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فیلترهای شنی شناخته می‌شود.…