هوای پاک، زندگی سالم

آلاینده‌های هوا یکی از شناخته شده‌ترین عوامل تشدیدکننده آسم کودکان به شمار می‌رود. توصیه می‌شود به دانش‌‌آموزان مبتلا به آسم توجه بیشتری شود.