تصفیه هوای اماکن مسکونی وعمومی که ازسیستم تهویه مرکزی استفاده میکنند

این مدل دستگاه تصفیه شرکت که بصورت حرفه ای برای تصفیه هوای اماکن عمومی و مسکونی که از سیستم تهویه مرکزی استفاده میکنند طراحی گردیده و با استفاده از فیلترفلزی، فیلترالکترواستاتیک، فیلترکاتالیست سرد و فیلتر کربنی اقدام به تصفیه و استاندار سازی هوای در حال گردش می نماید.