فیلم

تصفیه دود استنتر

نمایش تصفیه دود استنتر – بعد از خاموش کردن دستگاه تصفیه دود ملاحظه میکنید که چه میزان دود از دودکش اصلی خارج میشود که هنگام کار دستگاه تصفیه عملاً هیچ دودی ملاحظه نمی شود.


تصفیه دود آشپزخانه

نحوه کارکرد دستگاه تصفیه دود برای آشپزخانه نشان داده شده و میتوانید تغییر میزان آلاینده ها رو ملاحظه فرمایید. (محل نصب در یکی از معتبرترین مجتمع های تجاری تهران)


تصفیه دود حاصل از ماشین آلات صنعتی

برای تصفیه دود حاصی از دستگاههای صنعتی نیز می توان از دستگاههای تصفیه دود و بو پاک زیست (شادتکس) استفاده کرد.

خانه | درباره ما | محصولات | سایت شادتکس